Isahluko Sokugquibela - Zibela Sisusa (Paperback)

Dispatched in 6 to 10 working days
This product is allowed to be delivered during Lockdown Level 3
Price
93
RRP
R 120
(-23%)
No reviews yet.
All Online Shopping Permitted in Lockdown Level 4 Details...

Description

Ngenxa yokunyolukela ubutyebi nanko uThemba, unyana kaSaphetha, elukuhlwa nguBongani ukuba mabalahle isikolo batshe nezwe. Nabo beshiya amakhaya abo kuQumbu besinga eMthatha. Kule dolophu izinto azibahambelanga kakuhle konke ngenxa yokungabinaso isitshixo sobomi, imfundo. Emva kwamahlandinyuka eMthatha bandulukile baya kuwa kuKomani. Nalapha izinto zibe mbi ngakumbi. Ngeli xesha ilizwe liyatshintsha kwezopolitiko. Kwangeli thuba uBongani uyibamba itshisa aye kuwa kumzi weBhulu limalusise iigusha zalo. Emva ekhaya banxunguphele kukuyeka isikolo kukaThemba. Udadewabo uNomfundo yena uqhuba kakuhle kakhulu esikolweni. USaphetha uva umkhondo kaThemba. Esakufika kuThemba akaphathekanga kakuhle konke.Ngeli xesha uThemba uvana netitshalakazi enguMelinda. Akubanga kudala le mvano yamuncu. Thembandini uphelelwe emsebenzini, kwakubi kuye. Le nguqu nakuBongani sele yenzekile.

Product Details

Barcode
9780624039266
Department
Books
Released
2 Oct 2000
Content Source
South African
Supply Source
South Africa

Book

Authors
Reviva Schermbrucker
Zibela Sisusa
Binding
Paperback
Publisher
Tafelberg
Edition
1
Language
Xhosa
Number of Pages
144
Dimensions
213 x 137 x 7mm (200g)

Children and Youth

General Subject
Children's Fiction
BISAC Subject 1
Fiction / General
BIC Classification 1
Modern & contemporary fiction (post c 1945)